یادداشت اختصاصی، رئیس جماعت علمای عراق: روابط ایران و عراق؛ هویت ریشه دار و همسانی منافع

به گزارش وبلاگ ساز ویرا، آنچه بین دو ملت ایران و عراق وجود دارد، عشق همیشگی و پیوندی دائمی است که گسستن نمی شناسد حتی اگر سیاست بین الملل کوشش کند تا شکاف های ساختگی ایجاد کند که به سرعت پر خواهد شد و انتها خواهد یافت و ساختگی آن هویدا خواهد شد.

یادداشت اختصاصی، رئیس جماعت علمای عراق: روابط ایران و عراق؛ هویت ریشه دار و همسانی منافع

شیخ خالد الملا عالم برجسته اهل سنت و رئیس جماعت علمای عراق طی یادداشت اختصاصی برای وبلاگ ساز ویرا به روابط دیرین دو کشور ایران و عراق و مشترکات فرهنگی دو کشور پرداخته که متن کامل آن در زیر می آید:

روابط ایران و عرب در گستره تاریخ طولانی خود مجموعه ای از چالش های پیچیده را پشت سرگذاشته است که شرایط و شرایط ژئو پلتیک آنها را تحمیل نموده است. این روابط - مطابق با ضرورت های هر مرحله و تغییرات سیستم های سیاسی- در گستره همسویی تا کش وقوس سیر نموده است اما در کل، این روابط یک ویژگی بسیار مهم داشته و آن هم ماندگاری است.

روابط عرب با همسایگان غیرعرب هیچ روزی خوب نبوده بلکه با ناهمواریهای بسیار سختی - از کش وقوس تمدنی و چالش های مرتبط با الگوهای مختلف گرفته تا برخورد تمدنی- همراه بوده است . اما شرایط درخصوص دو تمدن ایرانی و عربی تفاوت می نماید. شاید اولین و بارزترین جلوه این تفاوت در وجود یک روش و الگو مردمی رایج است که تقریبا به عنوان فیلتر عمل می نماید و جنبه های مثبت کلی بین دو تمدن ایرانی و عربی از آن عبور می نماید.

در عین حال، این فیلترها جلوی عبور همه موانع زبانی یا مذهبی یا الگوهای سیاسی حاکم بر عرصه متقابل بین دو طرف را می گیرد و آنها را در خود حل می نماید.

ملت های عرب و ایران در سراسر تاریخ هیچ گونه کش وقوس تمدنی یا ناسازگاری را شاهد نبوده اند؛ درست برخلاف (روابط) ملت های عرب با همسایگان دیگر نظیر ترک ها یا همسایگان عربها در آفریقا. روابط با ملت ایران ریشه دار است که ریشه در اسلام و قبل از آن دارد؛ زمانی که منطقه عربی دولتی (بزرگ) نداشت و تحت فرمانروایی دولت های کوچک پراکنده ای قرار داشت که هوی و هوس، تمایلات و خلق و خوی فرمانروایانشان بر آنها حاکم بود. حتی در آن دوره سخت، ایران پناهنگاه امنی برای عرب ها به عنوان مهاجران و بازرگانان و جویندگان ثروت یا فراری ها از ظلم و ستم مقامات به شمار می رفت.

در فصل های مختلف تاریخ، شما می توانید بخوانید که ملت ایران همیشه ملتی مهمان پذیر، محبت آمیز، آرام، هماهنگ و پذیرای کسانی بوده است که از سرزمین های دیگر می آمده اند. تاریخ نه چندان دور داستانها، ایده ها، میراث، کار و نوآوری هنری، فرهنگی و عمرانی را روایت می نماید که عرب ها و ایرانی ها در آن نقش متقابلی را در شکل دادن به تار و پود تصویری مشترک و خلق یک پدیده حیاتی و شناختی واحد ایفا نموده اند.

این موضوع در محدوده کار و دید مشترک خلاصه نشد بلکه بسیار فراتر از آن رفت تا دو طرف یک محصول شناختی را به وجود آورند که از دل تمدنی بیرون می آید که تقریبا یکی است.

روابط ایران و عربها و به طور اخص عراقی ها با توجه به عامل جغرافیا باعث شده که دو ملت (ایران و عراق) در گستره وسیعی از مرزهای مشترک به یکدیگر پیوند بخورند. منافع مشترک، منزلگاههای کاروانها، دانش و پیغام اسلام و تاریخ طولانی مقابله با دشمنان مشترک جهت این مرزها را هموار نموده است. همیشه یک رابطه مکمل مهم بوده است.

علمای ایران وقتی عرصه بر آنها تنگ می گیرد، راه نجف را در پیش می گیرند و علمای عراق مشتاق (رهسپاری به) قم هستند. نوآوران و ادیبان و شاعران عراق در طبیعت ایرانی و پیشرفت و جادوی عاطفی چیزهای زیادی می یابند که آنها را غنی می بخشد.

امروز بسیاری از سبک های معماری عراق ریشه های خود را از (معماری) ایرانی برگرفته اند؛ چه برسد به نابغه های ادب، زبان، شعر، نحو، بلاغت، فقه و عقاید که همه ایرانی بوده اند و در سرزمین عربی می زیسته اند و از چشمه اسلام و پرتو باروری دانش و معرف شناسی آن بهره مند شده اند.تاریخ از دیگران به زبان ملی گراییسخن گفته است؛ مگر در خصوص ایرانی ها زیرا آنها را با اسم های عربی صدا می زند و نمی توانید هویت و ملی گرایی واقعی آنها را بشناسید زیرا ایرانی ها ذوب در اسلام شده اند و به عقاید و وابستگی به این دین عشق می ورزند.

رابطه بین دو طرف یک رابطه آشتی با خود، متکامل و جامع است که در تمام قرون گذشته ادامه داشته و خواهد داشت؛ حتی اگر سیاست بین الملل کوشش کند تا شکاف های ساختگی ایجاد کند که به سرعت پر خواهد شد و سرانجام خواهد یافت و ساختگی آن هویدا خواهد شد.

آنچه بین دو ملت وجود دارد، عشق همیشگی و پیوندی دائمی است که گسستن نمی شناسد.

شیخ دکتر خالد الملا رئیس جماعت علمای عراق

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "یادداشت اختصاصی، رئیس جماعت علمای عراق: روابط ایران و عراق؛ هویت ریشه دار و همسانی منافع" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یادداشت اختصاصی، رئیس جماعت علمای عراق: روابط ایران و عراق؛ هویت ریشه دار و همسانی منافع"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید